Duurzaam rundvlees

Het rundvlees wat wij verwerken in onze kroketten en bitterballen komt van een veehouder die is aangesloten bij de Keten Duurzaam Rundvlees (KDR).

Keten Duurzaam Rundvlees is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse vleesveehouder, de slachterij, de grossier, de slager en overige afnemers van rundvlees.

De schakels in de keten garanderen dat het vlees minimaal geproduceerd, geslacht en verwerkt is volgens de geldende wet- en regelgeving.

Daarnaast wordt op gebied van dierenwelzijn meer van de vleesveehouders verwacht dan bij de meeste bestaande keurmerken voor rundvlees.

Zo zijn castratie en brandmerken absoluut verboden, wordt weidegang in de zoogperiode als vanzelfsprekend geacht en is vee dat wordt gehouden op uitsluitend betonnen roosters uitgesloten.

Alle ketenpartijen staan hiervoor in en hebben dit geborgd middels onafhankelijke controlemechanismen. Daarnaast zetten de deelnemers zich in voor verdere verduurzaming van de keten.

Keten Duurzaam Rundvlees is gebaseerd op 4 transparante uitgangspunten:

  • Dierenwelzijn
  • Duurzaamheid
  • Hoge kwaliteit
  • Gehouden in Nederland

De KDR-erkenning toont aan dat het vlees op de deelnemende bedrijven is geproduceerd volgens deze uitgangspunten, welke vertaald zijn in een uitgebreid aantal meetbare criteria.

Nederlandse vleesveebedrijven die aan deze criteria voldoen, kunnen gecertificeerd worden voor Keten Duurzaam Rundvlees.

Een onafhankelijke Controle Instantie verleent de erkenning namens de Stichting KDR en houdt daarmee toezicht op de deelnemende bedrijven middels een jaarlijkse controle.

Ook Nederlandse fokbedrijven kunnen zich laten certificeren voor Keten Duurzaam Rundvlees. Een nauwere samenwerking tussen fokkers en mesters, voor het behoud van de totale Nederlandse vleesveesector is één van de verduurzamingsdoelstellingen van Stichting KDR.

Gecertificeerde vleesveebedrijven voldoen tegelijkertijd aan de controleverplichting volgens de Productschap Vee en Vlees verordening ‘Registratie en Verantwoording Antibioticagebruik Rundersector’.

Ingrediënten en voedingswaarden Grootmeester rundvlees kroketten en bitterballen.

Alle ingrediënten en voedingswaarden staan vermeld op onze verpakkingen, uiteraard kunt u onze ingrediënten en voedingswaarden opvragen. U kunt dit aanvragen via [email protected] onder vermelding van uw naam en bedrijfsnaam.